Tag Archives: rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

Brzmi bardzo skomplikowanie, ale jest to regulacja prawna, którą każdy nabywający nieruchomość powinien znać. Zapisana została w ustawie o księgach wieczystych i hipotece. Polega na tym, że w przypadku niezgodności stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem … Continue reading