Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

Brzmi bardzo skomplikowanie, ale jest to regulacja prawna, którą każdy nabywający nieruchomość powinien znać. Zapisana została w ustawie o księgach wieczystych i hipotece. Polega na tym, że w przypadku niezgodności stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi wieczystej nabył własność lub inne prawo rzeczowe. Z tej regulacji wynika przewaga treści księgi wieczystej nad rzeczywistym stanem prawnym co powoduje, że jeżeli nasza czynność prawna została ważnie dokonana to możemy skutecznie nabyć prawo własności nieruchomości, choćby w rzeczywistości przysługiwało innej osobie niż zbywca z którym zawarliśmy umowę. Może też polegać na tym, że nabędziemy prawo w szerszym zakresie niż ono przysługiwało zbywcy, gdyż nie zostały w księdze wieczystej ujawnione obciążenia nabywanej nieruchomości, które w rzeczywistości istniały i powinny być wpisane w księdze.

Rękojmia jest wyłączona przy czynnościach nieodpłatnych np. przy darowiźnie lub gdy mamy w księdze wieczystej wzmiankę o wpisie, który nie został jeszcze ujawniony przez sąd. Rękojmia nie działa przeciwko niektórym obciążeniom nieruchomości np. służebności przesyłu albo drogi koniecznej, ale pomimo tego i tak w dużym stopniu eliminuje ryzyko nabycia nieruchomości z obciążeniami, które pomyłkowo nie zostały wpisane w księdze wieczystej. Zadbajmy więc o to, o ile to możliwe, aby w księdze wieczystej nabywanej przez nas nieruchomości nie było wzmianek oraz aby ujawniony w niej był jej rzeczywisty właściciel, w sytuacji gdy wiemy, że nie został ujawniony – np. gdy nasz zbywca nie został jeszcze wpisany jako właściciel bo co dopiero kupił nieruchomość i od razu chce ją sprzedać kolejnej osobie. Podobnie, gdy  nabywamy nieruchomość od spadkobierców osoby zmarłej, którzy nie są ujawnieni w księdze wieczystej – lepiej zażądajmy aby wpisali się do księgi. Dzięki temu gdyby okazało się, że nie wszyscy spadkobiercy zostali powołani do dziedziczenia lub po latach odnajdzie się testament, który powołuje do spadku zupełnie inne osoby niż te od których nabywamy nieruchomość – będziemy chronieni właśnie rękojmią i nikt nie podważy naszej umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>