Działy księgi wieczystej

Poniższy wpis będzie kontynuacją ostatnio opublikowanego przeze mnie wpisu o tytule: Jak przeglądać księgi wieczyste w internecie ? Księga wieczysta składa się z czterech działów:

Dział I-O księgi wieczystej zawiera opis naszej nieruchomości; w przypadku lokalu będzie to jego powierzchnia, adres oraz z czego się lokal składa; w przypadku działki będzie to jej numer ewidencyjny, miejsce położenia oraz powierzchnia. Jeżeli na działce znajduje się budynek, z którego wyodrębniane są lokale to zostaje on również ujawniony w dziale I-O. Jest to o tyle pomocne, że jeżeli nie znamy numeru księgi wieczystej dla naszego lokalu to możemy go odnaleźć w dziale I-O księgi wieczystej prowadzonej dla budynku, w którym się nasz lokal znajduje.

Dział I-Sp księgi wieczystej zawiera prawa związane z naszą nieruchomością; w przypadku lokalu będzie to wielkość udziału w gruncie i w częściach wspólnych budynku, który to udział związany jest z własnością naszego lokalu; jeżeli mamy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (czyli lokal który nie ma udziału w gruncie i w częściach wspólnych budynku) to w dziale I-Sp znajdziemy informację w jakiej Spółdzielni Mieszkaniowej on się znajduje. W przypadku działek w dziale I-Sp znajduje się informacja o tym czy jest ona oddana w użytkowanie wieczyste albo jakie uprawnienia są związane z jej własnością, mogą to być np. służebności przechodu i przejazdu.

Dział II księgi wieczystej zawiera wpisy dotączące własności czyli wpisani są tam właściele lokalu lub działki, uprawnieni posiadający spółdzielcze własnościowe prawo o lokalu lub użytkownicy wieczyści działki. Znajdziemy tam też informację w jaki sposób dana osoba nabyła swoje prawo (w drodze spadku, sprzedaży, darowizny itp.).

Dział III księgi wieczystej zawiera wpisy dotyczące: ograniczonych praw rzeczowych takich jak służebności czy prawa użytkowania z wyjątkiem hipotek; ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym oraz wpisy innych praw i roszczeń np. roszczenie o zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży, informacje o wszczęciu postępowania egzekucyjnego czy podział nieruchomości do korzystania.

Dział IV księgi wieczystej zawiera wpisy dotyczące hipotek, a w szczególności wysokość hipoteki, infromacje co zabezpiecza oraz na rzecz kogo została ona ustanowiona (np. Bank lub osoba fizyczna).

Jak przeglądać księgi wieczyste w internecie ?

Księgi wieczyste są jawne, a dzięki wprowadzeniu centralnego rejestru informatycznego ksiąg wieczystych możliwe jest ich przeglądanie w formie elektronicznej na komputerach w sądzie wieczysto-księgowym, a od niedawna też za pośrednictwem strony internetowej, na której każdy może po wpisaniu numeru swojej księgi wieczystej przeglądnąć sobie jej treść nie ruszając się z własnego domu.

Aby przeglądnąć naszą księgę musimy wejść na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem: http://ms.gov.pl i następnie kliknąć w zakładkę przeglądarka ksiąg wieczystych lub bezpośrednio wejść w adres przeglądarki: http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdcbdkw.html.

Gdy już wejdziemy na stronę z przeglądarką ksiąg wieczystych wpisujemy odpowiedni kod sądu wieczysto-księgowego w obszarze którego leży nasza nieruchomość (jak rozwiniemy tą rubrykę to pojawi się nam spis wszystkich kodów poszczególnych sądów w Polsce przyporządkowanych do poszczególnych miejscowości) – np. jeżeli nieruchomość leży w Tarnowie to wpisujemy kod „TR1T”. Następnie w drugiej rubryce wpisujemy numer naszej księgi wieczystej np. 00123456 (możemy wpisać tylko 123456 a komputer automatycznie dopisze nam zera), a w trzeciej rubryce cyfrę kontrolną od 0 do 9 czyli pełne oznaczenie naszej księgi wygląda tak: TR1T/00123456/7. Jeżeli mamy numer księgi jeszcze przed zapisaniem jej w systemie informatycznym czyli tylko 123456, a nie TR1T/00123456/7 to musimy dowiedzieć się w sądzie o cyfrę kontrolną albo samemu próbować która z cyfr 1-9 będzie pasować do naszej księgi wieczystej. Później przepisujemy kod z obrazka. Jeżeli system nie znajdzie naszej księgi to oznacza, że jeszcze jest w postaci papierowej i nie została wprowadzona do systemu informatycznego. Jednak w większości dużych miast wszystkie księgi już są raczej w systemie informatycznym.

Następnie pojawi się nam strona na której musimy wybrać czy chcemy przeglądać aktualną treść księgi wieczystej czy jej zupełną treść. Różnica jest taka, że treść zupełna księgi zawiera wpisy już wykreślone więc jest to taka historia naszej księgi, w której możemy prześledzić wszystkie wpisy jakie były w niej dokonane od czasu zapisania tek księgi w systemie informatycznym.  Wypisy które już zostały z księgi wykreślone znajdują się na szarym polu, a wpisy wciąż aktualne na białym. Wybierając przeglądanie treści aktualnej będziemy mieć do wglądu tylko wpisy istniejące.

Po wyborze rodzaju treści księgi który chcemy przeglądać, pojawi się nam strona z okładką naszej księgi z informacją o tym kiedy nasza księga została zapisana w systemie informatycznym. Na górze tej strony znajdują się odnośniki do poszczególnych działów ksiąg wieczystych: I-szego, I-Sp, II-ego, III-ego i IV-ego

O tym jakie wpisy zawierają poszczególne działy księgi wieczystej napiszę wkrótce.