Kategoria: Księgi Wieczyste

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

Brzmi bardzo skomplikowanie, ale jest to regulacja prawna, którą każdy nabywający nieruchomość powinien znać. Zapisana została w ustawie o księgach wieczystych i hipotece. Polega na tym, że w przypadku niezgodności stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem … Continue reading

Działy księgi wieczystej

Poniższy wpis będzie kontynuacją ostatnio opublikowanego przeze mnie wpisu o tytule: Jak przeglądać księgi wieczyste w internecie ? Księga wieczysta składa się z czterech działów: Dział I-O księgi wieczystej zawiera opis naszej nieruchomości; w przypadku lokalu będzie to jego powierzchnia, … Continue reading

Jak przeglądać księgi wieczyste w internecie ?

Księgi wieczyste są jawne, a dzięki wprowadzeniu centralnego rejestru informatycznego ksiąg wieczystych możliwe jest ich przeglądanie w formie elektronicznej na komputerach w sądzie wieczysto-księgowym, a od niedawna też za pośrednictwem strony internetowej, na której każdy może po wpisaniu numeru swojej … Continue reading