Author Archives: admin

Notarialny Rejestr Testamentów

Od października 2011r. uruchomiony został Notarialny Rejestr Testamentów w skrócie „NORT”. Rejestr został utworzony po to, aby każdy z potencjalnych spadkobierców zmarłego mógł się upewnić czy zmarły sporządził za życia testament. Ma to znaczenie dla ustalenia jakie osoby dziedziczą po … Continue reading

Napisano w kategorii Bez kategorii | Skomentuj

Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych

Brzmi bardzo skomplikowanie, ale jest to regulacja prawna, którą każdy nabywający nieruchomość powinien znać. Zapisana została w ustawie o księgach wieczystych i hipotece. Polega na tym, że w przypadku niezgodności stanu prawnego nieruchomości ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem … Continue reading

Akt poświadczenia dziedziczenia

Istnieje obecnie możliwość dokonania u notariusza poświadczenia dziedziczenia, zarówno ustawowego jak i testamentowego (za wyjątkiem testamentów szczególnych np. ustnego); zatem do naszego wyboru pozostaje czy stwierdzimy spadek po zmarłych w sądzie czy za pośrednictwem notariusza. Zaletą dokonania poświadczenia dziedziczenia z … Continue reading

Krajowy Rejestr Sądowy Online

Tak samo jak w przypadku ksiąg wieczystych, tak i w przypadku podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, istnieje możliwość odnalezienia informacji na ich temat za pośrednictwem Internetu. Krajowy Rejestr Sądowy składa się z: a) rejestru przedsiębiorców, b) rejestru stowarzyszeń, … Continue reading