Akt poświadczenia dziedziczenia

Istnieje obecnie możliwość dokonania u notariusza poświadczenia dziedziczenia, zarówno ustawowego jak i testamentowego (za wyjątkiem testamentów szczególnych np. ustnego); zatem do naszego wyboru pozostaje czy stwierdzimy spadek po zmarłych w sądzie czy za pośrednictwem notariusza.

Zaletą dokonania poświadczenia dziedziczenia z pośrednictwem notariusza jest z
pewnością fakt, że terminy oczekiwania na sporządzenie takiej czynności są zdecydowanie krótsze niż w sądzie. Ponadto akt poświadczenia dziedziczenia sporządzany przez notariusza (który jest dokumentem równoważnym z postanowieniem sądowym o stwierdzenie nabycia spadku) staje się „prawomocny” z chwilą wpisania go do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia przez notariusza, a zatem z chwilą dokonywania przez nas czynności u notariusza. Inaczej jest w przypadku postanowienia wydanego przez sąd; staje się ono prawomocne dopiero po określonym czasie.

Dokumenty, które potrzebujemy zabrać ze sobą do notariusza to: odpis skrócony aktu zgonu zmarłego spadkodawcy; jeżeli zmarły był żonaty w chwili śmierci to potrzebny będzie także odpis skrócony aktu małżeństwa oraz odpisy aktów stanu cywilnego spadkobierców czyli odpisy skrócone aktów urodzenia, a w przypadku kobiet, które zmieniły nazwisko na skutek zawarcia związku małżeńskiego – odpisy skrócone aktów małżeństwa. Konieczne jest też podanie informacji o numerze PESEL zmarłego; dobrze jest mieć ze sobą jakiś dokument poświadczający numer PESEL np. stary dowód albo pismo z urzędu miasta z ewidencji ludności. Gdy został sporządzony testament to on również musi być dostarczony notariuszowi. Od niedawna konieczne jest również podanie numerów ksiąg wieczystych, jeżeli zmarły pozostawił po sobie w spadku nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, dla którego została założona księga wieczysta. Notariusz musi zawiadomić sąd prowadzący księgę wieczystą, w której jako właściciel wpisany był zmarły o fakcie dokonania poświadczenia dziedziczenia. Dobrze jest ujawnić się w księdze wieczystej jak najszybciej bo inaczej sąd może na nas nałożyć grzywnę w wysokości od 500zł do 10.000zł; ma to na celu mobilizować opieszałych spadkobierców do ujawniania się jako nowi właściciele w księgach wieczystych. Nawet jeżeli w najbliższym czasie zamierzamy sprzedać taką nieruchomość to i tak dobrze jest się ujawnić się w księdze wieczystej bo wtedy kupujący ma zapewnioną ochronę w postaci rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych (o czym napiszę w późniejszym blogu).

Pamiętać należy, że idąc do notariusza spadkobiercy muszą być zgodni oraz nie mogą działać przez pełnomocników, problem może pojawić się również wtedy, gdy któryś ze spadkobierców jest małoletni.

Zarejestrowane akty poświadczenia dziedziczenia możemy podglądnąć za pośrednictwem strony internetowej Krajowej Rady Notarialnej w zakładce rejestry notarialne – wpisując numer PESEL spadkodawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>